ข้อมูลสารสนเทศ สพป.อบ.3

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.อบ.3

Information DataBase Of UBPESA3

แจ้งประกาศถึงโรงเรียนในสังกัด

  • [20/10/2560] ปฏิทินการรายงานข้อมูล แบบคำขอตั้งงบประมาณ 2562
    1.กำหนดส่งเอกสารจากกลุ่มเคร...

กราฟสารสนเทศนักเรียน สพป.อบ.3 [ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560]


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.อบ.3

Information DataBase Of UBPESA3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 045-426547
 045-426546

http://182.93.170.29
xxx@moe.go.th
Create:14/10/2560
จัดการระบบ

© 2017-2018 Copyright สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3   Power by :  iTChiangmai.com